Infolinia (24/7): 660-458-400

Zadzwoń już dziś!

Kredyty denominowane w frankach szwajcarskich (CHF) od lat stanowią powód do niepokoju dla wielu polskich kredytobiorców. W obliczu zmienności kursu waluty CHF, wielu z nich szuka rozwiązania swoich trudności finansowych. W tym kontekście pojawiają się dwie główne opcje: unieważnianie kredytów CHF i restrukturyzacja zadłużenia. W tym artykule przeanalizujemy różnice między tymi dwoma podejściami i omówimy, które z nich warto wybrać w danej sytuacji.

Unieważnianie kredytów CHF: Ostateczne rozwiązanie problemu?

Unieważnianie kredytów CHF to proces, w którym kredytobiorca stara się o uznanie umowy kredytowej za nieważną, głównie ze względu na obecność klauzul abuzywnych. Jeśli sąd uzna umowę za nieważną, kredytobiorca jest zwolniony z obowiązku spłaty kredytu i związanych z nim kosztów. To ostateczne rozwiązanie, które może przynieść ulgę w sytuacji finansowej, ale wymaga solidnych podstaw prawnych.

Restrukturyzacja zadłużenia: Modyfikacja warunków kredytu

Restrukturyzacja zadłużenia to proces, w którym kredytobiorca i bank zawierają umowę dotyczącą modyfikacji warunków kredytu. Może to obejmować zmniejszenie rat, wydłużenie okresu spłaty, zmianę waluty lub innych aspektów umowy. Restrukturyzacja pozwala na lepsze dostosowanie spłaty do możliwości finansowych kredytobiorcy.

Główne różnice między unieważnianiem a restrukturyzacją

Skutki finansowe: Unieważnienie umowy kredytowej pozbawia kredytobiorcę obowiązku spłaty, ale może być bardziej skomplikowane do osiągnięcia, a koszty sądowe i prawne mogą być znaczące. W restrukturyzacji kredytobiorca wciąż pozostaje zadłużony, ale ma możliwość negocjacji mniej obciążających warunków spłaty.

Procedura: Unieważnianie wymaga starania się o uznanie umowy za nieważną, co może być długim i skomplikowanym procesem sądowym. Restrukturyzacja jest bardziej elastyczną procedurą, w której strony umawiają się na modyfikację umowy.

Konsekwencje: Unieważnienie umowy kredytowej oznacza, że kredytobiorca nie jest już zobowiązany do spłaty kredytu, ale może wpłynąć na zdolność kredytową i relacje z bankiem. Restrukturyzacja może wpłynąć na zdolność kredytową, ale zachowuje pewien stopień współpracy z bankiem.

Które rozwiązanie wybrać?

Wybór między unieważnianiem kredytów CHF, a restrukturyzacją zadłużenia zależy od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. Jeśli istnieją solidne podstawy prawne i klauzule abuzywne w umowie, unieważnianie może być skutecznym rozwiązaniem. W przypadkach, gdzie kredytobiorca chce utrzymać relacje z bankiem, a zmiana warunków spłaty jest akceptowalna, restrukturyzacja może być bardziej korzystnym wyborem.

Rozważając unieważnianie kredytów CHF lub restrukturyzację zadłużenia, kluczowe jest zrozumienie swojej sytuacji finansowej oraz analiza dostępnych opcji. Unieważnianie jest ostatecznym rozwiązaniem, a restrukturyzacja pozwala na modyfikację warunków spłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *